Vice Chancellor Padmashree Dr. Mokshada Mamta Chandrakar